O nas 

TipCapital powstało z myślą o osobach, które cenią sobie profesjonalizm i wygodę. Naszym założeniem jest stworzenie serwisu umożliwiającego obsługę Polaków na całym świecie, nie tylko w Polsce.

Oferujemy poradnictwo prawne oraz –  dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Umiejętności Społecznych „Konsensus” –  także psychologiczno - pedagogiczne. W naszej pracy kładziemy nacisk na najwyższą jakość usług oraz życzliwe i całościowe podejście do zgłaszanych spraw. Dla nas klient nie jest tylko kolejnym rekordem w bazie danych, ale człowiekiem poszukującym rozwiązania swoich problemów, któremu zapewniamy profesjonalną pomoc doradczą.

Jeśli jednak potrzebujesz procesowej lub pozaprocesowej pomocy z zakresu prawa cywilnego (np. powództwa o zapłatę, sprawy spadkowe), prawa rodzinnego (rozwody, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, alimenty, podział majątku, ubezwłasnowolnienia itp.), prawa pracy czy też prawa karnego również służymy wsparciem!

TipCapital dzięki formie działalności oraz płatności (system PayPal) oferuje porady o globalnym zasięgu, dostępne w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.