Uwaga! Nieuczciwy sprzedawca! Cz. III – droga karna

29.03.2019

Kupiłaś przez internet drogą parę szpilek, a może Ty zamówiłeś nowe opony do auta? Sprzedawcy różni, a problem macie taki sam – czekacie, kuriera wypatrujecie w oknie i ani widu ani słychu. Zatem jak na kulturalnych ludzi przystało piszecie wiadomość do szanownego sprzedającego z pytaniem „kiedy” lub „dlaczego”. W odpowiedzi otrzymujecie wymijające słowa, pada inny, odległy termin, a czasami odpowiedź zaginęła niczym kurier z Waszym zamówieniem. Cierpliwość powoli się kończy, postanawiacie działać. Od czego zatem zacząć?

Nasz pierwszy artykuł w tej serii dotyczył wyjaśnienia jakie są rodzaje podmiotów biorących udział w transakcji kupno – sprzedaż oraz odpowiadał na pytanie czy zawsze jesteśmy objęci przepisami o ochronie konsumentów. Jeśli jesteś zainteresowany to link to artykułu znajdziesz tutaj.

Drugi natomiast przybliżał tematykę samej sprzedaży, a dokładniej rzecz ujmując na czym ona polega od strony prawnej. Jeśli jesteś zainteresowany to link to artykułu znajdziesz tutaj.

Dzisiaj przechodzimy do sedna, czyli omówienia pierwszej drogi postępowania w przypadku gdy padliśmy ofiarami nieuczciwego sprzedawcy.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Jeżeli padliśmy ofiarą nieuczciwego sprzedawcy to jak najbardziej możemy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną, zawierać nasze dane, opis całej sytuacji i dowody jakimi dysponujemy np. potwierdzenie przelewu, maile, smsy itp. Z takim zawiadomieniem udajemy się na komisariat policji lub do prokuratury. Możemy także zawiadomienie wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Niektórzy mogą być zaskoczeniu możliwością podjęcia drogi karnej, gdyż bardziej popularna jest droga cywilna (o niej w następnym artykule), niemniej taka opcja jest tańsza i niejednokrotnie bardziej efektywna, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy jedynymi pokrzywdzonymi.

Podstawą prawną złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa jest artykuł 286 Kodeksu karnego, który opisuje przestępstwo oszustwa. Ponadto, jeżeli zapłaciliśmy za daną rzecz, a sprzedawca jej nam nie wydaje to możliwe jest także popełnienie przestępstwa przywłaszczenia, o którym mówi nam art. 284.

Coś dla lubiących kodeksy:

Art. 284. Przywłaszczenie

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 286 Oszustwo

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł jest dla Was pomocny, jeśli tak to zapraszamy do polubienia nas na facebooku i bycia z nami na bieżąco! A już w następnym artykule opiszemy drogę postępowania cywilnego.