Uwaga! Nieuczciwy sprzedawca! Cz. II – czym właściwie jest umowa sprzedaży?

14.03.2019

Kupiłaś przez internet drogą parę szpilek, a może Ty zamówiłeś nowe opony do auta? Sprzedawcy różni, a problem macie taki sam – czekacie, kuriera wypatrujecie w oknie i ani widu ani słychu. Zatem jak na kulturalnych ludzi przystało piszecie wiadomość do szanownego sprzedającego z pytaniem „kiedy” lub „dlaczego”. W odpowiedzi otrzymujecie wymijające słowa, pada inny, odległy termin, a czasami odpowiedź zaginęła niczym kurier z Waszym zamówieniem. Cierpliwość powoli się kończy, postanawiacie działać. Od czego zatem zacząć? 

Nasz pierwszy artykuł w tej serii dotyczył wyjaśnienia jakie są rodzaje podmiotów biorących udział w transakcji kupno – sprzedaż oraz odpowiadał na pytanie czy zawsze jesteśmy objęci przepisami o ochronie konsumentów. 

Jeśli jesteś zainteresowany to link to artykułu znajdziesz tutaj.

Dzisiaj natomiast, zajmiemy się zdefiniowaniem czym w ogóle jest umowa sprzedaży.

Umowa sprzedaży

Transakcja kupno – sprzedaż jest tak powszechna, że „z czym to się je” wie nawet dziecko. Wybieramy produkt, płacimy i go dostajemy. W sytuacji gdy idziemy do sklepu spożywczego, wkładamy do koszyka chleb, mleko, jajka, podchodzimy do kasy, płacimy gotówką, zakupy pakujemy do reklamówki i wychodzimy nie ma nic „nieoczywistego”, nad czym musielibyśmy się zastanawiać. Jednak w obecnych czasach gdy dominuje e-sprzedaż, a liczba sklepów internetowych rośnie jak grzyby po deszczu, warto lepiej się zapoznać jak ta transakcja przebiega od strony prawnej.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa sprzedaży jest przede wszystkim umową wzajemną i odpłatną, która nakłada na sprzedawcę i kupującego określone obowiązki

1. Do podstawowych obowiązków sprzedawcy należy:

a) przeniesienie własności rzeczy na nabywcę,

b) wydanie rzeczy nabywcy

2. Podstawowe obowiązki kupującego to:

a) odebranie rzeczy

b) zapłacenie sprzedawcy ceny

Coś dla lubiących kodeksy prawne:

Art. 535 Kodeksu cywilnego „Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.”

Art. 476 Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Art. 477 § 1. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

§ 2. Jednakże gdy wskutek zwłoki dłużnika świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może świadczenia nie przyjąć i żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Zatem jeśli my wywiążemy się z naszych zobowiązań (zapłacimy za daną rzecz), a nieuczciwy sprzedawca rzeczy nam nie wyda to pozostaje on w zwłoce, zwłaszcza jeśli ustalił z nami konkretny czas wydania rzeczy sprzedanej. Co to oznacza? Jeśli sprzedawca pozostaje w zwłoce to musi się liczyć z określonymi konsekwencjami prawnymi takimi jak np. zwrot zapłaconej ceny + odsetki czy naprawienie ewentualnej szkody.

W następnych artykułach opiszemy jakie dwie drogi (karną i cywilną) przewiduje polskie prawo do dochodzenia tego typu roszczeń.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny