Bliski zmarł nie wykorzystując swojego urlopu? Należy Ci się ekwiwalent pieniężny od jego pracodawcy.

24.11.2018

To, że osobom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje płatny urlop, którego koszt ponosi pracodawca nie jest niczym zaskakującym. Podobnie jak fakt, iż prawo to nie może być zastąpione wypłatą ekwiwalentu pieniężnego, z wyjątkiem przypadku, gdy stosunek pracy ulega rozwiązaniu. Co jednak w sytuacji jeśli umrzemy przed wykorzystaniem naszego czasu na wakacje?

Zapewne większość z nas nie myśli o ekwiwalencie za niewykorzystany urlop naszego bliskiego, który zmarł. Jednak dwie kobiety mieszkające w Niemczech uznały, iż śmierć ich mężów którzy nie zdążyli pojechać na wakacje nie zwalnia pracodawców od obowiązku wypłacenia im ekwiwalentu. 

Dlatego też obie panie udały się do byłych pracodawców nieżyjących mężczyzn i zażądały zapłaty za niewykorzystanie dni urlopu. Gdy spotkały się z decyzją odmowną, sprawa trafiła do sądu.

Sąd badający sprawę uznał, iż przepisy nie są wystarczająco klarowne i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z prośbą o wykładnie. Istotą było pytanie czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop może wchodzić do masy spadkowej zmarłego.

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po zapoznaniu się ze sprawą potwierdził, że śmierć pracownika nie powoduje wygaśnięcia prawa do niewykorzystanego urlopu, a co najistotniejsze jego spadkobiercy mają prawo ubiegać się o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni od pracodawcy zmarłego.

Jest to wykładnia bardzo istotna dla każdego, gdyż nawet jeśli prawo krajowe wyklucza możliwość otrzymania w spadku ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop to decyzja TSUE jest wiążąca, a co za tym idzie spadkobiercy mogą się powołać bezpośrednio na nią.